Contact Us

Head Office Yu Gong Yi Shan Cultural Promotions Ltd.
West Courtyard Former Site of Duan Qirui Government,  Zhang Zizhong Road 3-2,  100007 Dongcheng district
Beijing – China

phone Office: (86) 010 8402 8477
phone Bar: (86) 010 6404 2711
Fax: (86) 010 8402 8477

booking:

doro@yugongyishan.com (english)
lue@yugongyishan.com
zhangge@yugongyishan.com (chinese)