【US·我们】 – 北暴2015金羊迎春摇滚派对
龙锦 / 酒鬼 / 萬重 / 画皮 / 玉麟军 / 北暴兄弟

龙锦 / 酒鬼 / 萬重 / 画皮 / 玉麟军 / 北暴兄弟

 

主办:北京摇滚厂牌金刚制作

龙锦

酒鬼

萬重

画皮

玉麟军

北暴兄弟

 

 

 

在线购票:http://www.douban.com/event/23679390/

https://yoopay.cn/event/ygys20150307

 

  • 起始时间:
  • 门票: 80元(现场)/ 60元(预售 | 仅限300张)
Find out more about 购买预售票